29 มีนาคม 2562 คนเพชรบูรณ์เฮ! บริษัทขุดเจาะน้ำมันยกเลิกฐานผลิตปิโตรเลียม ใกล้อุทยานศรีเทพ

ที่มา: https://www.sanook.com/news/7727887/

ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดฯ ซึ่งมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ได้มีการชี้แจงถึงโครงการผลิตปิโตรเลียมฐานผลิต STN-2 ใกล้กลุ่มโบราณสถานเขาคลังนอก หมู่โบราณสถานของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ หลังจากมีผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นที่ชี้ว่า ชาวเพชรบูรณ์ร้อยละ 62.6 เห็นชอบกับโครงการนี้ โดยมีตัวแทนบริษัทวิชั่นอีคอนซัลแทนท์จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดทำรายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ), ตัวแทนบริษัทอีโค่โอเรียนท์รีซอสเซส(ประเทศไทย)จำกัด และตัวแทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงานฯ เข้าชี้แจงตัวแทนบริษัทอีโค่ฯ กล่าวในที่ประชุมถึงการได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้ โดยประกาศบริษัทฯแจ้งยกเลิกหลุมขุดเจาะ STN-2 เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย พร้อมชี้แจงถึงเหตุผลว่า ตลอดช่วง 1 เดือนที่ชะลอโครงการ ทางบริษัทฯได้ปรึกษาหารือกับกรมเชื้อเพลิงฯตลอดเวลา ถึงทางออกว่าโครงการนี้ถ้าไม่ควรเกิดขึ้นบริษัทฯจะเดินไปทางไหนได้ เป็นสิ่งที่บริษัทกำลังศึกษาอยู่ โดยไม่ใช่จะดื้อดึงทำให้ได้ตรงนี้ แต่เหมือนดูว่าการศึกษาจะต้องใช้เวลานาน ก็เข้าใจความรู้สึกของทุกคนในการรักหวงแหนโบราณสถานแห่งนี้ ซึ่งกำลังเสนอเป็นมรดกโลก ฉะนั้นวันนี้ก็ได้รับอนุญาตจากผู้บริหารบริษัทฯให้แจ้งในเวทีนี้ว่า บริษัทฯขอยกเลิกไม่ทำการขุดเจาะปิโตรเลียมในบริเวณนี้ หลังเสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังวันแรก ทางบริษัทฯตระหนักถึงข้อห่วงกังวล ได้ประกาศชะลอโครงการโดยทันที หลังจากนั้นเพียง 3 วัน โดยไม่ต้องรอผลการสรุปรับฟังความคิดเห็น ซึ่งบ่งบอกถึงความจริงใจ เมื่อขั้นตอนการหาข้อมูลและขอบเขตของอุทยานฯตรงนี้อาจจะใช้เวลานาน บริษัทฯจึงให้ประกาศไว้บนเวทีแห่งนี้เลย เพราะไม่อยากให้มีข้อกฎหมายตามมาขอให้จบตรงนี้เลยดีกว่า ทุกฝ่ายจะได้ทำงานโดยไม่ค้างคาใจ และไม่ต้องมาโต้เถียงในข้อกฎหมายอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ก่อนการประกาศยกเลิกหลุมเจาะ STN-2 นั้น น.ส.จันทรา เกิดมี ตัวแทนบริษัทวิชั่นอีคอนซัลแทนท์ฯ ได้ชี้แจงถึงกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและที่มาของผลสรุปความคิดเห็นร้อยละ 62.6ชาวเพชรบูรณ์เห็นชอบต่อโครงการนี้ โดยมีตัวแทนองค์กรโลกสีเขียวเพชรบูรณ์และเครือฯ โต้แย้งถึงการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเข้ารับฟัง ว่ามีการโมเม พร้อมประกาศจุดยืนคัดค้านและพร้อมจะยกระดับการต่อต้านขึ้นไปอีก โดยย้ำว่าอย่าเหยียบย่ำหัวใจคนไทยทั้งประเทศ ด้านตัวแทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ขอให้เวทีการประชุมดังกล่าว มีมติเห็นด้วยหรือให้ยกเลิกฐานผลิตน้ำมัน STN-2  เพื่อทางกระทรวงฯ และบริษัทจะไปดำเนินการตามเสียงส่วนใหญ่ที่เห็นว่า ให้ยกเลิกหรือไม่เลิก ทั้งนี้ชี้แจงถึงปมสงสัยเรื่องทั้งที่รู้ว่าอยู่ใกล้โบราณสถาน ทำไมกระทรวงพลังงานฯยังให้สัมปทาน โดยระบุว่า “เป็นการหาโอกาสที่จะรู้ว่าบริเวณนี้มีแหล่งน้ำมันหรือไม่ และเมื่อให้เนื้อที่ไปแล้วทางบริษัทก็ต้องพยายามหาให้เจอ แต่การหาให้เจอไม่ใช้จะดำเนินให้ขุดได้โดยอัตโนมัติ ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายปิโตรเลียมและกฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยต้องทำอีไอเอ ถ้าไม่ได้อนุมัติก็ต้องหยุดโครงการไปซึ่งหลายโครงการอีไอเอไม่ผ่าน”